Ontstaan van Carnvalsgilde Nar Veure en Bar Gebeure

 

In november 1973 werd de geboorte bekend gemaakt van Carnavalsgilde Nar Veure. Vanwaar die naam Nar Veure? Uit het verleden bestond DFC uit vele welvarende notabelen. Tijdens een voetbalwedstrijd moedigden zij DFC aan met: DFC Nar Veure (vrijelijk vertaald: naar voren). We zijn tijdens een mosselavond , toen nog aan de Krommedijk (huidige lokatie FC Dordrecht ) gestart met een raad van zes en een half (Co Hendriks, ex grote tromslager van Bar Gebeure, was die halve).

Jan Breet werd toen in die tijd als eerste Prins gekozen (Jan I), met Hans Morks als opper. We hebben ons die avond uitstekend vermaakt. De jaren daarop hebben wij Nar Veure verder uitgebouwd, mede dankzij De Merwekrabbers.

Zelf heeft Jan als Prins veel steun ondervonden van voormalig Merwekrabber Prins, Wim de Haas. Fantastisch zoals hij ons de regels van het Carnaval bijbracht. Hoogtepunten in die tijd waren het gecostumeerd voetballen tegen elkaar, volle zalen in het Kunstmin en DSW. Laatst genoemde lokatie bezochten 3500 a 4000 carnavalvierders de zaterdag en maandagavond. Een week voor die tijd was het nagenoeg uitverkocht.

In 1975 hebben wij onze Prins als "Prins Krommediek" gedoopt. Zo'n 4 jaar later (augustus 1977) werd Bar Gebeure opgericht, bestaande uit nagenoeg allemaal ex raadsleden zonder muzikale ervaring. Als muziekkeuze werd gekozen voor de Bergse stijl. Weinig partijen en hard. Dit is de laatste tijd wel omgebogen sinds de komst van diverse muzikale muzikanten. Nu, na 37 jaar is Bar Gebeure nog steeds springlevend en bestaat de groep uit 20 man, waarin de leeftijden uiteen lopen van twintigers tot begin zestigers. Omdat het idee om een eigen kapel op te richten aan de bar gestalte begon te krijgen en eigenlijk geen naam wisten, werd gekozen voor Bar Gebeure, welke ook goed aansloot op de naam Nar Veure. Iedere woensdag wordt er vanaf eind augustus tot eind juni gerepeteerd.